תנאי שימוש באתר

תודה שבחרתם להשתמש באתר www.glue-team.co.il, ברוכים הבאים!

 

1. כללי

1.1. האתר מופעל ע"י חברת הדר ביסמוט בע"מ, ח.פ. 516361334 (להלן "החברה"), מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה. האתר מוצג לציבור כפי שהוא (As Is) ובכפוף לזמינותו (As Available).

1.2. האתר הינו אתר תדמית ותוכן הכולל גם חנות לרכישות מקוונות של חומרים עיוניים שונים, כמפורט באתר ומתעדכן מעת לעת.

1.3. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין החברה לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם הוא גולש בעצמו בין אם הוא מפעיל רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.

1.4. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.

1.5. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.

1.6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.

1.7. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י החברה.

1.8. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.

1.9. מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

1.10. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר, לרבות על מנת לבצע פעולות תחזוקה.

1.11. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.

1.12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

1.13. החברה אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

1.14. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.

1.15. התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.

1.16. תנאי השימוש המפורטים להלן חלים על כל הכלול באתר.

1.17. במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

 

2. התחייבות המשתמש

2.1. בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.

2.2. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

2.2.1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה.

2.2.2. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.

2.2.3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.

2.2.4. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

2.2.5. שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

 

3. רכישת מוצרים דיגיטליים באתר

3.1. ביצוע רכישה של מוצרים דיגיטליים באתר (להלן: "העסקה" "הרכישה" ההזמנה") אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.

3.2. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.

3.3. בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור מוצר, להתרשם מתוכנו ומחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.

3.4. כדי שהחברה תוכל לבצע את העסקה, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח בדואר אלקטרוני ואופן התשלום.

3.5. התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר בעבור כל יחידת רכישה ומע"מ ע"פ כל דין.

3.6. החברה שומרת על זכותה לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות, הטבות או שימוש בקופונים מסוגים שונים. ההטבות המוקנות מהקופון יפורטו על גבי הקופון עצמו. אין התחייבות כי מבצעים או הטבות כאמור יחולו על כלל הציבור או כי הם יפורטו באתר. החברה רשאית לאפשר, לשנות או להפסיק כל הטבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.

3.7. זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בדף מהקופה בעת ביצוע התשלום, גם אם בדף המוצר הופיע מחיר אחר.

3.8. במקרה שלא הושלמה הרכישה אין החברה מתחייבת לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר. החברה תהיה רשאית לפנות אליך באמצעות פרטי יצירת הקשר אותם הזנת במהלך תהליך הרכישה, ולתזכר אותך באשר לעגלת קניות שננטשה טרם השלמת הרכישה.

3.9. התשלום באתר יתבצע מראש באחת מהדרכים הבאות:

3.9.1. באמצעות יישומון העברת תשלומים "ביט"; או

3.9.2. באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, למעט כרטיסי אמריקן אקספרס. התשלום בכרטיס אשראי נעשה באמצעות סליקה מאובטחת תחת תקן PCI. פרטי כרטיס האשראי לא נשמרים בשום מצב במחשבי ו/או בשרתי החברה.

3.10. השלמת העסקה מותנית בקבלת אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב. במידה שחברת האשראי לא תאשר את העסקה ההזמנה תיחשב כמבוטלת.

3.11. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.

3.12. לאחר השלמת העסקה יישלח אליך התוכן הנרכש באמצעות הדואר האלקטרוני שהוזן בתהליך הרכישה, כמו גם קישור לתוכן באופן מקוון. אנא הקפד למלא את הפרטים בצורה מדויקת. החברה לא תהיה אחראית לאי-קבלת התוכן בשל טעות שחלה בהזנת כתובת הדואר האלקטרוני במהלך הרכישה.

3.13. התוכן יהיה זמין עבורך ללא הגבלת זמן, אלא אם יוחלט על-ידי החברה להסיר את התוכן מהרשת. על כן, מומלץ לוודא כי התוכן שמור במחשבך.

3.14. לתשומת ליבך, בשום מצב לא יתאפשר לקבל החזר כספי לאחר רכישה של מוצרים דיגיטליים. זאת, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 לפיו אין זכות לביטול עסקה וקבלת החזר כספי בגין רכישה של מוצר הניתן לשעתוק או העתקה.

3.15. התכנים שנרכשו הינם לשימושו האישי של הלקוח שביצע את הרכישה ואין לעשות בהם כל שימוש אל מול צדדים שלישיים, בין אם העברת פרטי הקישור לצד שלישי לצורך שימוש אישי ובין אם העברת פרטי הקישור לצד שלישי לצורך שימוש מסחרי.

3.16. החברה הינה בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על התכנים המוצעים למכירה. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהתוכן הנרכש ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

3.17. בעוד שמטרת התכנים הינה להקנות כלים וכישורים מקצועיים מסוימים, אין כל התחייבות מצד החברה לתוצאות מסוימות שיופיעו או שלא יופיעו לאחר צריכת התכנים ויישומם. השימוש בתכנים הנרכשים הינו באחריות המשתמש בלבד.

 

4. אחריות על התכנים המופיעים באתר

4.1. החברה עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן.

4.2. מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, אינו מהווה ייעוץ כלכלי, שיווקי, עסקי, פנסיוני, רפואי, פסיכולוגי, פסיכיאטרי או אחר, ואינו מחליף ייעוץ אישי המתבסס על היכרות עם הנתונים האישיים של הלקוח, ומותאם לצרכיו האישיים.

4.3. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י המשתמש באתר ו/או לכל פרשנות שתינתן ע"י המשתמש למידע המצוי באתר. כל פעולה של המשתמש הינה על אחריותו הבלעדית, לרבות פנייה לבעלי מקצוע חיצוניים ששמותיהם הוזכרו באתר והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד החברה בגין כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר.

4.4. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה.

4.5. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומות, תמונות או מידע. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בשום צורה לתקינותם של הקישורים הנ"ל, למידע המופיע בהם, לתוכן המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרת אתרים אלו, מדיניות הפרטיות שלהם ו/או לאופן ניהול האתרים האמורים.

4.6. למען הסר ספק, הימצאם של קישורים חיצוניים באתר אינו מהווה המלצה מטעם החברה ביחס לתכנים, לשירותים או למוצרים המוצעים בקישורים אלו.

 

5. שיפוי

5.1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

5.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע"י החברה.

 

6. פרטיות ושמירת סודיות

6.1. כל מסירת מידע על-ידי משתמשי האתר נעשית מתוך רצונם החופשי והסכמתם המלאה למסירת מידע כאמור. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה בדבר הפרת זכויות הפרטיות שלו.

6.2. כאשר משתמש מעלה לאתר תוכן כתוב שלו ביוזמתו, הוא מצהיר בזאת כי הוא יודע, מבין ומסכים לכך שהתוכן יהיה חשוף וגלוי בהתאם להחלטותיה של החברה, העשויות להתעדכן ולהשתנות מעת לעת.

6.3. החברה עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש"), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ"ב.

6.4. החברה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך הענקת שירות לקוחות מיטבי, לרבות חיוב אמצעי התשלום של המשתמש לשם השלמת רכישה באתר, יצירת קשר עם המשתמש, שליחת דיוור ישיר למשתמש ולכל מטרה אחרת בכפוף לכל דין.

6.5. בנוסף, החברה תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.

6.6. קבצי "עוגיות" (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.

6.7. בכפוף לאמור לעיל, החברה לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין החברה.

6.8. החברה עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים באתר באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות החברה – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי החברה. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה.

6.9. אם הנך סבור כי מידע המופיע באתר פוגע בפרטיותך אנא צור קשר עם החברה.

 

7. דיוור ישיר

7.1. החברה מציעה למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנה דיוור מעת לעת.

7.2. בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי החברה תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS, WhatsApp, Messenger וכיוצ"ב) לפנות אליך בכתב או בע"פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ"ב.

7.3. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של בעלת האתר באמצעות פנייה לחברה או באמצעות מנגנון ההסרה העצמאי המצוין בכל הודעה.

7.4. האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש והחברה לא תהא אחראית לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתמש.

7.5. במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים נוספים מלבד המשתמש אשר הזין את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע"י המשתמש הצהרה והתחייבות לכך כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מהחברה מהווה הסכמה גם מצד המשתמשים האחרים באותם פרטי קשר.

7.6. למען הסר ספק, יצירת קשר עם הלקוח לצורך מתן שירות בקשר לעסקת רכישה, בין אם הושלמה ובין אם לא, אינה מהווה דבר פרסומת ואינה כפופה לאישור הלקוח.

 

8. קניין רוחני

8.1. החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם החברה הינה מורשה ע"פ רישיון ו/או הסכם לשימוש בהם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.

8.2. התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

8.3. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

 

9. המחאת זכויות

9.1. החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות, לרבות העברת הבעלות באתר לצד שלישי, וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של תקנון זה.

9.2. למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של החברה ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

 

10. התיישנות, דין ושיפוט

10.1. הדין החל על תקנון, על ביצוע ההזמנה ועל כל שימוש אחר באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז נצרת בלבד.

10.2. כל השתהות או הימנעות של החברה בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

10.3. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, המשתמש והחברה מסכימים כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בעניין הנוגע לשימוש באתר ו/או רכישה באמצעות האתר, תהיה מוגבלת לשישה חודשים.

10.4. אם יימצא בפסיקת בית משפט כי הוראה מהוראות תקנון זה היא בלתי חוקית, בטל או שאינה אכיפה, תהא הסיבה אשר תהא, תימחק אותה הוראה והיא בלבד, ומחיקתה לא תשנה או תשפיע על חוקיותן ותקפותן של שאר ההוראות בתקנון.

 

11. שירות לקוחות

11.1. ניתן ליצור קשר עם החברה לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

11.2. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.